zdk.objc
ZDKConference.h
1//
2// ZDKConference.h
3// ZDK
4//
5
6#ifndef ZDKConference_h
7#define ZDKConference_h
8
9#import <Foundation/Foundation.h>
10#import "ZDKCall.h"
11#import "ZDKConferenceEventsHandler.h"
12#import "ZDKResult.h"
13#import "ZDKZHandle.h"
14#import "ZDKCall.h"
15@protocol ZDKCall;
16#import "ZDKConferenceEventsHandler.h"
18#import "ZDKResult.h"
19@protocol ZDKResult;
20
21NS_ASSUME_NONNULL_BEGIN
22
24
31@property(nonatomic, readonly) long int conferenceHandle;
32
37@property(nonatomic, readonly) int callsCount;
38
43@property(nonatomic, readonly) NSArray<id<ZDKCall>>* calls;
44
55-(id<ZDKResult>)addCall:(id<ZDKCall>)hCall ;
65-(id<ZDKResult>)removeCall:(id<ZDKCall>)hCall hangUp:(BOOL)hangUp ;
74-(id<ZDKResult>)muteCall:(id<ZDKCall>)hCall ;
83-(id<ZDKResult>)unmuteCall:(id<ZDKCall>)hCall ;
90-(BOOL)isCallFromConference:(long int)hCall ;
97-(id<ZDKResult>)acquireVideoSinkMngrFromCall:(id<ZDKCall>)call ;
104-(void)setConferenceEventsListener:(id<ZDKConferenceEventsHandler>)confEventHandler ;
111-(void)dropConferenceEventsListener:(id<ZDKConferenceEventsHandler>)confEventHandler ;
112-(NSString*)handlesDescription;
113
114@end
115
116NS_ASSUME_NONNULL_END
117
118#endif
Definition: ZDKCall.h:44
Definition: ZDKConference.h:23
NSArray< id< ZDKCall > > * calls
Gives list with all calls in conference.
Definition: ZDKConference.h:43
long int conferenceHandle
Gets conference handle.
Definition: ZDKConference.h:31
int callsCount
Gives the number of calls in conference.
Definition: ZDKConference.h:37
Definition: ZDKConferenceEventsHandler.h:20
API invocation status result.
Definition: ZDKResult.h:19
Definition: ZDKZHandle.h:13