zdk.net
GeneralStatusEventListener Member List

This is the complete list of members for GeneralStatusEventListener, including all inherited members.

EventHandle() (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onAcceptCallRequest (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnAcceptCallRequest(ZDK::Shared::OSCallCoordinator coordinator, ZDK::CallMediaChannel acceptedMedia) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onAccountCallOwnershipChanged (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnAccountCallOwnershipChanged(ZDK::Shared::Account account, ZDK::Shared::Call call, ZDK::OwnershipChange action) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onAccountChatMessageReceived (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnAccountChatMessageReceived(ZDK::Shared::Account account, ZDK::Shared::String pPeer, ZDK::Shared::String pContent) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onAccountExtendedError (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnAccountExtendedError(ZDK::Shared::Account account, ZDK::Shared::ExtendedError error) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnAccountFileTransferRequested(ZDK::Shared::Account account, ZDK::Shared::FileTransfer TransferHandler, ZDK::Shared::String FromPhone, ZDK::Shared::String FromtName, ZDK::Shared::String FromURI, ZDK::Shared::String FileName, int Size, ZDK::Shared::String FileType, unsigned char *digest) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnAccountIncomingCall(ZDK::Shared::Account account, ZDK::Shared::Call call) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onAccountIncomingCall (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnAccountRetryingRegistration(ZDK::Shared::Account account, int isRetrying, int inSeconds) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onAccountRetryingRegistration (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onAccountSipHeaderFields (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnAccountSipHeaderFields(ZDK::Shared::Account account, ZDK::Shared::ItemList< ZDK::Shared::HeaderField > headerFields) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnAccountStatusChanged(ZDK::Shared::Account account, ZDK::AccountStatus status, int statusCode) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onAccountStatusChanged (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onAccountUserSipOutboundMissing (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnAccountUserSipOutboundMissing(ZDK::Shared::Account account) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallDTMFReceived(ZDK::Shared::Call call, ZDK::DTMFCodes dtmf) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallDTMFReceived (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallDTMFResult(ZDK::Shared::Call call, ZDK::Shared::Result result) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallDTMFResult (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallExtendedError(ZDK::Shared::Call call, ZDK::Shared::ExtendedError error) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallExtendedError (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallNetworkQualityLevel (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallNetworkQualityLevel(ZDK::Shared::Call call, int callChannel, ZDK::NetworkQualityLevel qualityLevel) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallNetworkStatistics(ZDK::Shared::Call call, ZDK::Shared::NetworkStatistics networkStatistics) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallNetworkStatistics (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallSecurityLevelChanged(ZDK::Shared::Call call, ZDK::CallMediaChannel callChannel, ZDK::CallSecurityLevel qualityLevel) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallSecurityLevelChanged (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallSipHeaderFields (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallSipHeaderFields(ZDK::Shared::Call call, ZDK::Shared::ItemList< ZDK::Shared::HeaderField > headerFields) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallsProviderActiveCallChanged (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallsProviderActiveCallChanged(ZDK::Shared::CallsProvider callsProvider, ZDK::Shared::Call activeCall) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallsProviderCallAdded (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallsProviderCallAdded(ZDK::Shared::CallsProvider callsProvider, ZDK::Shared::Call call) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallsProviderCallRemoved (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallsProviderCallRemoved(ZDK::Shared::CallsProvider callsProvider, ZDK::Shared::Call call) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallStatusChanged(ZDK::Shared::Call call, ZDK::Shared::CallStatus status) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallStatusChanged (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallTransferFailure (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallTransferFailure(ZDK::Shared::Call call, ZDK::Shared::ExtendedError error) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallTransferStarted (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallTransferStarted(ZDK::Shared::Call call, ZDK::Shared::String name, ZDK::Shared::String number, ZDK::Shared::String uri) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallTransferSucceeded(ZDK::Shared::Call call) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallTransferSucceeded (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallZrtpFailed (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallZrtpFailed(ZDK::Shared::Call call, ZDK::Shared::ExtendedError error) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallZrtpSecondaryError (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallZrtpSecondaryError(ZDK::Shared::Call call, int callChannel, ZDK::Shared::ExtendedError error) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onCallZrtpSuccess (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnCallZrtpSuccess(ZDK::Shared::Call call, ZDK::Shared::String zidHex, int knownPeer, int cacheMismatch, int peerKnowsUs, ZDK::ZRTPSASEncoding sasEncoding, ZDK::Shared::String sas, ZDK::ZRTPHashAlgorithm hash, ZDK::ZRTPCipherAlgorithm cipher, ZDK::ZRTPAuthTag authTag, ZDK::ZRTPKeyAgreement keyAgreement) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onConferenceAdded (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnConferenceAdded(ZDK::Shared::ConferenceProvider confProvider, ZDK::Shared::Conference conference) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onConferenceExtendedError (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnConferenceExtendedError(ZDK::Shared::Conference conf, ZDK::Shared::String message) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnConferenceParticipantJoined(ZDK::Shared::Conference conf, ZDK::Shared::Call call) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onConferenceParticipantJoined (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnConferenceParticipantRemoved(ZDK::Shared::Conference conf, ZDK::Shared::Call call) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onConferenceParticipantRemoved (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnConferenceRemoved(ZDK::Shared::ConferenceProvider confProvider, ZDK::Shared::Conference conference) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onConferenceRemoved (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onContactList (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnContactList(ZDK::ZDKHandle requestId, ZDK::Shared::BanafoContactSearchCriteria searchCriteria, ZDK::Shared::BanafoRequestState state, ZDK::Shared::Pagination pagination, ZDK::Shared::ItemList< ZDK::Shared::BanafoContact > contactsList) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onContextActivationCompleted (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnContextActivationCompleted(ZDK::Shared::Context context, ZDK::Shared::ActivationResult activationResult) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onContextSecureCertStatus (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnContextSecureCertStatus(ZDK::Shared::Context context, ZDK::Shared::SecureCertData secureCert) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onDefaultAccountChanged (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnDefaultAccountChanged(ZDK::Shared::AccountProvider accountProvider, ZDK::Shared::Account account) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onDeviceError (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnDeviceError(ZDK::Shared::AudioDevice audioDevice, ZDK::AudioDeviceState deviceState) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnDeviceOpenError(ZDK::Shared::ItemList< ZDK::Shared::AudioDevice > deviceList) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onDeviceOpenError (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnDeviceStateChange(ZDK::Shared::AudioDevice audioDevice, ZDK::AudioDeviceState deviceState) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onDeviceStateChange (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onDnsFailed (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnDnsFailed(ZDK::Shared::DNSRequest dns) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onDnsResult (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnDnsResult(ZDK::Shared::DNSRequest dns, ZDK::Shared::String result) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnEndCallRequest(ZDK::Shared::OSCallCoordinator coordinator, ZDK::OriginType origin) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onEndCallRequest (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnEnergyLevelChange(double inLevel, double outLevel) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onEnergyLevelChange (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onEventState (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnEventState(ZDK::BanafoEventType event, ZDK::Shared::BanafoEventState state) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onHoldCallRequest (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnHoldCallRequest(ZDK::Shared::OSCallCoordinator coordinator, ZDK::OriginType origin) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnInputLevelChange(ZDK::Shared::AudioDevice audioDevice, double level) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onInputLevelChange (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnIntegrationList(ZDK::ZDKHandle requestId, ZDK::Shared::BanafoRequestState state, ZDK::Shared::ItemList< ZDK::Shared::BanafoIntegration > integrationsList) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onIntegrationList (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onMessageExtendedError (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnMessageExtendedError(ZDK::Shared::Message msg, ZDK::Shared::ExtendedError error) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onMessageStatusChanged (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnMessageStatusChanged(ZDK::Shared::Message msg, ZDK::MessageStatus status) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onOutputLevelChange (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnOutputLevelChange(ZDK::Shared::AudioDevice audioDevice, double level) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onProbeError (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnProbeError(ZDK::Shared::Account account, ZDK::ProbeState curState, ZDK::Shared::ExtendedError error) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnProbeFailed(ZDK::Shared::Account account, ZDK::Shared::ExtendedError error) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onProbeFailed (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onProbeState (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnProbeState(ZDK::Shared::Account account, ZDK::ProbeState newState) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onProbeSuccess (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnProbeSuccess(ZDK::Shared::Account account, ZDK::TransportType transport) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnProfile(ZDK::ZDKHandle requestId, ZDK::Shared::BanafoProfile profile) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onProfile (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnRejectCallRequest(ZDK::Shared::OSCallCoordinator coordinator, ZDK::OSCallRejectionReason rejectionReason) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onRejectCallRequest (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onRequestState (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnRequestState(ZDK::ZDKHandle requestId, ZDK::Shared::BanafoRequestState state) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onResumeCallRequest (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnResumeCallRequest(ZDK::Shared::OSCallCoordinator coordinator, ZDK::OriginType origin) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onRingLevelChange (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnRingLevelChange(ZDK::Shared::AudioDevice audioDevice, double level) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnServiceState(ZDK::Shared::BanafoServiceState state) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onServiceState (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onStunNetworkDiscovered (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnStunNetworkDiscovered(ZDK::Shared::Account account, ZDK::NetworkType networkType) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnTranscriptionLanguageList(ZDK::ZDKHandle requestId, ZDK::Shared::BanafoRequestState state, ZDK::Shared::ItemList< ZDK::Shared::TranscriptLanguage > languageList) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onTranscriptionLanguageList (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnVideoCameraChanged(ZDK::Shared::Call call) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onVideoCameraChanged (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onVideoFormatSelected (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnVideoFormatSelected(ZDK::Shared::Call call, ZDK::OriginType dir, int width, int height, float fps) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onVideoFrameReceived (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnVideoFrameReceived(unsigned char *pBuffer, int length, int width, int height) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnVideoOffered(ZDK::Shared::Call call) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onVideoOffered (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnVideoStarted(ZDK::Shared::Call call, ZDK::OriginType origin) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onVideoStarted (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
OnVideoStopped(ZDK::Shared::Call call, ZDK::OriginType origin) (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener
onVideoStopped (defined in GeneralStatusEventListener)GeneralStatusEventListener